Tôi làm website

Timed Content Plugin

Mục này mình hướng dẫn sử dụng Timed Content Plugin để cài đặt ẩn hiện bài post / Page trong wordpress theo lịch tùy ý người dùng.

Ứng dụng này sử dụng tốt cho các mục đích hẹn lịch đăng hay ẩn nội dung của 1 page/post theo yêu cầu của tác giả.

Cài đặt và sử dụng khá đơn giản. Chỉ cần install –>Activate. Sau đó vào mục Time Content Rule > Add New > Cài đặt mẫu thời gian đăng/ẩn. Sau đó quay lại Time Content Rule > Time Content Rules sẽ thấy danh sách các mẫu thời gian cài đặt và short code tương ứng.

Nhúng các shortcode này vào đầu và cuối văn bản trong post/page muốn áp dụng, có thể là 1 đoạn hay cả bài post. Sau đó cập nhật là có thể áp dụng ngay.